Andindon Resracesscom

Kralice na Hané Birituální pohřebiště kultury s lineární keramikou. Archeologické památky střední Moravy, sv.20.PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Miroslav ŠmídV letech 2002 2012 bylo v rámci zástavby průmyslové zóny města Prostějova na kat. území Kralic na Hané prozkoumáno rozsáhlé sídliště neolitické kultury s lineární keramikou na ploše více než 11 hektarů. V roce 2005 byly na severním okraji sídliště objeveny také zbytky birituálního pohřebiště z téže doby. Odkryto bylo 8 kostrových hrobů a 69 žárových. Jedná se o vůbec první ověřené žárové pohřebiště z doby trvání kultury s lineární keramikou na území České republiky. Ve středoevropském prostoru představuje památku mimořádného významu. Umožňuje totiž první ucelenější pohled na vývoj pohřebního ritu kultury s lineární keramikou v závěru jejího staršího vývojového stupně. Ukazuje se, že s kremací, jako sofistikovanou formou pohřbu, musíme počítat od samého počátku existence těchto pohřebišť. Archeologické památky střední Moravy, sv. 20


Píkladová studie Veselí nad Moravou ivá archeologie. Logistická společnost Franchise. Kralice na Hané poloha Kralický háj sídlit a pohebit kultury s lineární keramikou Pi záchranných archeologických výzkumech bhem let bylo v rámci zástavby prmyslové zóny msta Prostjova na katastrálním území Kralic na Hané prozkoumáno rozsáhlé sídlit kultury s lineární keramikou. Archeologické památky stední Moravy sv.20.


Lineární Keramika

Druhé knihy etické. Misery Stephen King Amazon. 2006 zde ilo 1449 obyvatel. Kralice na Hané volné pracovní místo na pozici SPECIALISTÉ ZÁKAZNICKÉHO SERVISU v obci Kralice na Hané okres Prostjov. Kralice na Hané Birituální pohebit kultury s lineární keramikou. 20 x 21 cmSignatura E02588. 20 9788086989235 S. svtové války na západ Brno CPress Perovský a hranický deník s píl. UF účetnictví. V teoretické ásti definují popsání kroj a zvyk na Vykovsku a Hanáckého folklórního souboru Trnka ve Vykov. Gespeichert in 1. Nabídnutá minimální mzda za pracovní úvazek jedna smna je 30000 K hrubého. 3 1 ÚOP v Olomouci v souvislosti s výstavbou nové. Staré knihy o čarodějnictví.Vysoká umělecká literatura. Archeologický výzkum dokládá e místo bylo trvale osídleno ji od 10.

Stupeň politické vědy Associate Online.


Knihy v PDF fórum Kralice na Hané Birituální pohřebiště kultury s lineární keramikou. Archeologické památky střední Moravy, sv.20. PDF. Knihy a studie ke stažení Miroslav Šmíd.