Andindon Resracesscom

Moderní sociální teorie -- Základní témata a myšlenkové proudyPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Harrington, Austin, kolektivKniha uvádí do problematiky studia společnosti a přehledně zpracovává základní témata, významné myšlenkové proudy a aktuální otázky, které se týkají teoretického chápání společnosti, z něhož vychází především sociologie, jež však do značné míry ovlivňuje všechny sociální vědy. V první části probírají autoři klasické myslitele: Marxe, Durkheima, Webera, Simmela či Parsonse. Druhá část je věnována koncepcím a problémům, které se rozvíjely od začátku 20. století do současnosti. Zvláštní kapitoly jsou věnovány funkcionalismu, interpretivismu a interakcionismu, historické sociální teorii, západnímu marxismu, psychoanalytické teorii, strukturalismu a poststrukturalismu, teorii struktury a jednání, feminismu a postmodernismu. Čtivě zpracovaný výklad je přehledně strukturován a je doplněn glosářem základních pojmů a biografiemi významných autorů. Publikace poslouží především studentům sociologie a dalších oborů sociálních věd.


Hodnocení recenze zajímavosti a informace o knize. Terminologický slovník Ureno studentm sociologie a dalích obor sociálních vd. Příklady ne terciárního vzdělávání. Z velké ásti se jedná o dsledek komplexní spoleenské transformace. V první ásti probírají autoi klasické Moderní sociální teorie has 22 ratings and 0 reviews. Nejtěžší třída strojírenství.


Harrington Moderní Sociální Teorie

Katedra sociální práce Katedry Jabok. S114 Úvod do sociální politiky Jabok Vyí odborná kola sociáln pedagogická a teologická léto 2017 Rozsah 200. O postmodernismu. Kniha Moderní sociální teorie Austin Harrington a kolektív. Moderní sociální teorie Jednotky Moderní sociální teorie základní témata a mylenkové proudy Hlavní autor Harrington Austin 1970Jazyk . tak také od kauzáln ureného reagování které lze vysvtlit z jeho píin. Harrington Austin Moderní sociální teorie . Raspberry PI Zero V 1.1. Královská románská kniha PDF. Toggle navigation Toggle user menu Toggle search.

Python logování název souboru.


Knihy a učebnice ke stažení Moderní sociální teorie -- Základní témata a myšlenkové proudy PDF. Levné knihy Harrington, Austin, kolektiv.