Andindon Resracesscom

Frekvenčný slovník hovorenej slovenčiny na báze Slovenského hovoreného korpusuPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Katarína Gajdošová, Mária ŠimkováFrekvenčný slovník hovorenej slovenčiny na báze Slovenského hovoreného korpusu predstavuje prvé samostatné spracovanie výskytov slov a spojení v ústnej podobe štandardnej slovenčiny. Kolektív autorov z JÚĽŠ SAV v ňom nadväzuje na Frekvenčný slovník slovenčiny na báze Slovenského národného korpusu (Bratislava, 2017), v ktorom sú spracované výskyty slov v písaných textoch. Obidva slovníky tak poskytujú celistvý obraz o najpoužívanejšej časti slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. Vo Frekvenčnom slovníku hovorenej slovenčiny sa nachádzajú výskyty slov a spojení slov v prehovoroch rôzneho druhu z celého územia Slovenska, ktoré sú spracované v Slovenskom hovorenom korpuse v rozsahu takmer 6,6 mil. textových jednotiek. Frekvenčný slovník obsahuje takmer 10 000 najfrekventovanejších slov usporiadaných podľa absolútnej frekvencie, podľa priemernej redukovanej frekvencie a podľa abecedy s rozšírenými frekvenčnými údajmi. V ďalších častiach sa nachádzajú frekvenčné zoznamy dvoj-, troj- a štvorslovných spojení slov, frekvenčné zoznamy slov použitých v osobitných komunikačných situáciách, skratiek a značiek, frekvenčné zoznamy grafém, slovných druhov a štruktúrnych značiek používaných v Slovenskom hovorenom korpuse.


Frekvenný slovník hovorenej sloveniny na báze Slovenského hovoreného korpusu predstavuje prvé samostatné spracovanie výskytov slov a spojení v ústnej podobe tandardnej sloveniny. cena 675 K nae cena 628K. Porovnajte ceny Frekvenný slovník sloveniny na báze Slovenského národného korpusu Kolektív ítajte recenzie a hodnotenia zákazníkov. Bazi iuzo.delidate.it. FREKVENNÝ SLOVNÍK HOVORENEJ SLOVENINY na báze Slovenského hovoreného korpusu FREKVENNÝ SLOVNÍK HOVORENEJ SLOVENINY na báze Slovenského hovoreného korpusu.


Slovenské Slovníky Korpus

Frekvenný slovník sloveniny na báze Slovenského národného korpusu Aut.údaje hlavná redakcia Radovan Garabík Mária imková alí autori Garabík Radovan Editor imková Mária Editor Vyd.údaje Bratislava Veda 2017. rozirovanie Slovenského hovoreného korpusu httpdata.juls.savba.skoral . na báze Slovenského hovoreného korpusu. Třída 4 knihy online. Výuka studentů s poruchami učení. Akreditované online vysoké školy přijímají finanční pomoc. Frekvenný slovník hovorenej sloveniny na báze Slovenského hovoreného korpusu cena porovnanie . Gajdoovej a M. Bratislava Filozofická fakulta UMB Jazykovedný ústav udovíta túra SAV Veda 2019. Kniha Frekvenný slovník hovorenej sloveniny iba za 2375 v internetovom kníhkupectve KNIHY PRE KADÉHO s.r.o. cena 675 K nae cena 628K . Frekvenný slovník. Frekvenný slovník hovorenej sloveniny na báze Slovenského hovoreného korpusu od 2206 z ponuky 4 eshopov Porovnajte ceny a parametre Frekvenný slovník hovorenej sloveniny na báze Slovenského hovoreného korpusu na Pricemanii a uetrite a do 60 .

Weybly vědecké webové stránky.


Levné elektronické knihy Frekvenčný slovník hovorenej slovenčiny na báze Slovenského hovoreného korpusu PDF. PDF knihy bazár Katarína Gajdošová, Mária Šimková.