Andindon Resracesscom

Anorexie, bulimie a psychogenní přejídání -- Interdisciplinární a transdiagnostický pohledPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Hana PapežováVýskyt různých forem poruch příjmu potravy narůstá a do určité míry se mění i jejich průběh. V klinické praxi se setkáváme stále častěji s chronickým průběhem a komplikovanou léčbou somatických následků utajovaných symptomů onemocnění u různých lékařů-specialistů. Přetrvávající strach ze stigmatizace vede k zanedbávání nebo vyhýbání se včasné odborné psychiatricko-psychologické péče. Vycházejí stále nová vodítka pro léčbu jak biologickou, tak psychoterapeutickou, ale v klinické praxi nejsou z různých důvodů vždy postupy dostupné ani respektovány, ani známy širší odborné veřejnosti. Léčba se přesouvá do nelékařských i alternativních intervencí a je více ovlivňována šířením zavádějících informací na sociálních sítích. Ani rozvoj různých preventivních opatření (včetně internetových) často nezamezí zpožděnému vyhledání odborných intervencí a tím i zhoršení prognózy onemocnění. Předkládaná kniha zahrnuje komplexní evidence-based postupy jednotlivých lékařských a psychologických a nutričních intervencí a zaměřuje se na nezbytnou interdisciplinární spolupráci, založenou na specializované odbornosti a vzájemné znalosti a respektu jednotlivých odborníků. Měla by přispět k informovanosti o nových trendech v léčbě a motivaci odborníků i pacientů a příbuzných přispět k časné adekvátní intervenci, odbornému posouzení efektu léčby a předání pacientů v rámci navazujících léčebných modalit. Kniha vychází z rychle se rozvíjejícího výzkumu nových léčebných metod, jak biologických (nové stimulační metody, medikace), tak psychologických (práce s kognitivními poruchami např. flexibilitou v jídelním režimu i sociálních kontaktech, mentalizaci). Témata prevence relapsu a přístupu k chronickým formám onemocnění, hledání nových možností zařazení pacientů zpět do života jsou dnes aktuální i z hlediska plánované reformy psychiatrické péče. Autoři souboru prací představují přední specialisty s klinickými i výzkumnými zkušenostmi s problematikou poruch příjmu potravy a stále častějších komorbidit, které vyžadují modifikaci základních přístupů. (interdisciplinární a transdiagnostický pohled)


Výskyt rzných forem poruch píjmu potravy narstá a do urité míry se mní i jejich prbh. Titul je zaazen do ánr Populárn nauná Medicína zdraví ISBN 49047. Praha Maxdorf 2018. Název Anorexie bulimie a psychogenní pejídání interdisciplinární a transdiagnostický pohled Hana Papeová et al. Pedkládaná kniha zahrnuje komplexní evidencebased postupy jednotlivých lékaských a psychologických a nutriních intervencí a zamuje se na nezbytnou interdisciplinární spolupráci zaloenou na specializované odbornosti a vzájemné711 KAnorexie bulimie a psychogenní pejídání Interdisciplinárníhttpspipkin.czanorexiebulimieapsychogenniprejidaniTémata prevence relapsu a pístupu k chronickým formám onemocnní hledání nových moností zaazení pacient zpt do ivota jsou dnes aktuální i z hlediska plánované reformy psychiatrické pée.Záchvatovité pejídání Knihy.ABZ.czhttpsknihy.abz.czobchodzachvatoviteprejidaniOnline knihkupectví Knihy.ABZ.cz aktuální nabídka titul z kategorie Knikupectví Katalog pedmtový Z Záchvatovité pejídání.Anorexie bulimie a psychogenní pejídání Nejlevnjí knihyhttpsnejlevnejsiknihy.czanorexiebulimieapsychogenniprejidaniKupte knihu Anorexie bulimie a psychogenní pejídání Hana Papeová s 19 slevou za 632 K v oveném obchod.


Anorexie Model

Anorexie bulimie a psychogenní pejídání interdisciplinární a transdiagnostický pohled Hana Papeová et al. based postupy jednotlivých lékaských a psychologických a nutriních intervencí a zamuje se na nezbytnou interdisciplinární spolupráci zaloenou na specializované. info neureno Spektrum poruch píjmu potravy interdisciplinární pístup. Databáze knih hodnocení knih bazar knih komentáe sout o knihy. V klinické praxi se setkáváme stále astji s chronickým prbhem a632 KSklademAnorexie bulimie a psychogenní pejídání Interdisciplinárníhttpscochces.czanorexiebulimieapsychogenniprejidaniPoite levn Anorexie bulimie a psychogenní pejídání Interdisciplinární a transdiagnostický pohled Hana Papeová kol. IA plná forma v angličtině. College Algebra kniha McGraw-Hill.Nejlepší vysoké školy pro účetnictví v Kalifornii. Požadavky na zkoušky Texas Bar. Církevníků v práci. tefánková J Lacigová S a kol Motivace pacienta v diabetologické. Jsme vae knihkupectví s tradicí.707 KSklademAnorexie bulimie a psychogenní pejídání Katalog Krajskéhttpskatalog.kfbz.czdocumentsPortaro Webový katalog knihovny. Spolu studenti význam v Malayalamu. Category Poruchy píjmu potravy Author Papeová Hana ISBN 49047 Year 2018. Jarmila Heissigerová.

Liberální víry.


Vysoká škola PDF knihy Anorexie, bulimie a psychogenní přejídání -- Interdisciplinární a transdiagnostický pohled PDF. Eknihy zdarma Hana Papežová.