Andindon Resracesscom

La formazione delle parole in diacroni -- Studi di morfologia derivativa dell'italiano tra il Cinquecento e l'OttocentoPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Pavel ŠtichauerPředkládaná publikace si klade za cíl prozkoumat některé z hlavních změn v oblasti derivační morfologie, k nimž došlo v literární italštině mezi 16. a 19. stoletím. Kniha chce přispět k obvyklé charakteristice post-renesanční italštiny třemi důkladnými studiemi o slovotvorných prostředcích, které prošly zajímavými změnami pod různými diachronními vlivy. Text nabízí v prvé řadě analýzu formací se sufixem -gione, jehož postupné vymizení je známé. Poté jsou analyzována substantiva derivovaná pomocí sufixu -zione, který představuje jeden z nejdůležitějších prostředků derivace dějových jmen. Nakonec je zvláštní pozornost věnována kompozici, jež je obvykle považována za "neustále se rozšiřující oblast", a to zejména verbonominálním kompozitům, která byla vždy v popředí zájmu lingvistů. Kromě kvalitativních aspektů, obvykle dobře popsaných v odborné literatuře, je hlavní důraz kladen na kvantitativní charakteristiky, jež se ve zvoleném období ukazují jako zcela zásadní pro další vývoj. (studi di morfologia derivazionale dellitaliano tra il Cinquecento e lOttocento)


Sto let přívěsu samoty. NCAA EMIZIBILNÍ CENTRUM POŽADAVKY NA KURZU. Jim Butcher TV Series. Chaudhary Chainan Singh University Admit Card 2021. UW Tacoma biomedicínská věda.


La Cinquecento

Soudy Text / Reader 3rd Edition PDF.


Dětské knihy online La formazione delle parole in diacroni -- Studi di morfologia derivativa dell'italiano tra il Cinquecento e l'Ottocento PDF. Katalog e-knih v praze Pavel Štichauer.