Andindon Resracesscom

Podniková ekonomika 5. přepracované a doplněné vydáníPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Miloslav Synek, Eva Kislingerová, autorov kolektívPodniková ekonomika se zabývá podnikem (firmou), jeho cíli a funkcemi, jeho životními fázemi, organizací, hlavními činnostmi a jejich řízením, zkoumá také zvláštnosti jednotlivých druhů podniků. Čerpá poznatky z obecné ekonomické teorie i z celé řady dalších vědních disciplín, jako je teorie řízení, statistika, matematika, finance, účetnictví aj. Podniková ekonomika je nejen teoretickou vědní disciplínou, ale i disciplínou praktickou: podnikatelům, živnostníkům, ekonomům a manažerům dává poučení, jak mají vést svůj podnik, aby pracoval s co nejvyšší výkonností a hospodárností, aby tvořil nové hodnoty a tak obstál v náročném tržním prostředí, a to nejen na národním trhu, ale i trhu Evropské unie, resp. celého světa. Pozornost je věnována výrobním podnikům, bankovním podnikům, dopravním a spojovým podnikům i podnikům obchodním. Nejsou opomenuty ani malé a střední podniky a podniky s mezinárodní účastí. Zařazena je také problematika zdravotnických zařízení, ekonomika neziskových organizací a ekonomika sportu. Kniha obsahuje i stručný ekonomický slovník a rejstřík. Oproti předchozímu vydání jsou mnohé kapitoly aktualizovány a rozšířeny, některé zcela přepracovány. Páté, přepracované a doplněné vydání této mimořádně úspěšné publikace je určeno nejen studentům, ale řadu cenných rad zde najdou také podnikatelé a manažeři z praxe, pro které je znalost nejnovějších poznatků a trendů z oblasti podnikové ekonomiky důležitým předpokladem úspěšného řízení podniku.


aktualizované a doplnné vydání PDFEPUb by . Agatha Christie knihy čtení pořadí. Ekonomika a management 2010 ro. vydal C.H.Beck v Praze v r.


Podniková Ekonomika Synek

Páté pepracované a doplnné vydání této mimoádn úspné publikace je ureno nejen studentm ale adu cenných rad zde najdou také podnikatelé a manaei z praxe pro které je znalost nejnovjích poznatk a . pepracované a doplnné vydání Beckovy ekonomické uebnice Autor Miloslav Synek Vydavate Nakladatelství C H Beck 2010 Kód I3 Dka 498 strán strany Exportova citáciu BiBTeX EndNote RefMan. Objednávejte knihu Podniková ekonomika v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. pepracované a doplnné vydání Miloslav Synek Eva Kislingerová V dobré stavu k cen plus potadobírka 400 K. Moderní knihovna znamená. pepracované a doplnné vydání. Podniková ekonomika. Najdte si knihu v nejvtím eknihkupectví na svt a puste se do tení na webu v tabletu telefonu nebo tece eknih jet dnes. vydání 24.8. AP plná forma v lékařské. YouTube Computer Vision tutorial. Cílem pedmtu je seznámit studenty se základními kategoriemi podnikové ekonomiky nauit je syntetickému pohledu na podnik a vytvoit tak základy pro výuku navazujících specializovaných pedmt. Podniková ekonomika základy. esté pepracované a doplnné vydání této mimoádn úspné uebnice je ureno nejen studentm ale adu cenných rad zde najdou také manaei z praxe pro které je znalost nejnovjích poznatk a trend z oblasti podnikové ekonomiky dleitým pedpokladem úspného ízení podniku. Miloslav Synek.

Joby LLM.


Zdroje volně dostupných e-knih e-knihy Podniková ekonomika 5. přepracované a doplněné vydání PDF. E knihy zadarmo Miloslav Synek, Eva Kislingerová, autorov kolektív.

Synek Kislingerová Podniková Ekonomika