Andindon Resracesscom

Vedení lidí v kostce Techniky vedoucí k úspěchuPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Thomas DaigelerPraktická, stručná, srozumitelná, čtivá příručka, která nesmí chybět na stole žádného vedoucího pracovníka. Dozvíte se, jaké kompetence, dovednosti a schopnosti potřebujete mít jako dobrý manažer a jak vést své podřízené spolupracovníky a sám sebe k úspěchu. Zjistíte, jak hodnotit své podřízené, jak s nimi sjednávat jejich cíle, jak své lidi správně řídit a kontrolovat, jak jim delegovat práci. Poznáte různé praktické techniky vedení lidí, od základních technik vedení přes techniky vedení orientované na úkoly a techniky vedení orientované na lidi až po techniky vedení orientované na tým. Naučíte se jistěji rozhodovat, plánovat úkoly a projekty, dávat zpětnou vazbu, pravidelně hodnotit, správně motivovat, chválit a vést kritické rozhovory, vést porady, řešit konflikty, delegovat, účinně vést tým. Lidé jsou dnes klíčovým zdrojem úspěchu firmy a jejich manažerů, naučte se je účinně vést a řídit. (techniky vedoucí k úspěchu)


Obchodní studia třídy 12 pdf poznámky. Portaro Webový katalog knihovny. Registrovat Pihlásit. Pi vedení lidí a tým u vedoucí pracovníci dávno nevystaí s klasickým direktivním pístupem naídit zkontrolovat odmnit nebo potrestat. Nakupujte stejn jako v kamenném knihkupectví. Online základní škola Idaho.


Vedení Lidí

Edice Poradce pro . Poite levn Vedení lidí v kostce ji za 0 Nakupujte chyte a etete. hledala faktory vedoucí k úspchu. Tradiní manaerské postupy narazily na své limity a nedaí se u s jejich pomocí lidi v práci motivovat a efektivn vyuívat jejich potenciál. Management hodnotových inovací Tajemství motivace Jak zaídit aby pro vás lidé rádi pracovali 8. Daigeler Kontaktní údaje. V souladu s platnými vládními opateními je knihovna uzavena a to do 3. UNIVERZITA KOMENSKÉHO BRATISLAVA. Inzerce zdarma bazar inzeráty. Techniky vedoucí k úspchu. Klí k úinnému vedení lidí odemknte potenciál svých spolupracovník Michaela Tureckiová. Jsem dobrý učitelský kvíz. Online kurz Leadership v sociálních slubách v cen 2 950 K a pro 7 lidí z vaí organizace získáte zdarma. Gerontologie postgraduálních kurzů.

Aiou Date Sheet 2020 BA.


Knihy online sk Vedení lidí v kostce Techniky vedoucí k úspěchu PDF. E-knihy ke stažení online v PDF i do čtečky Thomas Daigeler.