Andindon Resracesscom

Anglicko-slovenský slovensko-anglický technický slovníkPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Ladislav VéhnerAnglicko-slovenský a slovensko-anglický technický slovník obsahuje viac ako 27 000 hesiel. Pripojené sú prepočty dľžkových, plošných a objemových mier, hmotnostných a teplotných jednotiek používaných na Slovensku a v anglo-americkej oblasti, ako aj najpoužívanejšie anglo-americké technické a obchodné skratky. Okrem všeobecne používaných technických pojmov obsahuje heslá z obrábania a zvárania kovov, hutníctva, elektrotechniky, nukleámej techniky, telekomunikácie, motorizmu a čiastočne aj z optiky a výpočtovej techniky. Autor Ing. Ladislav Véhner, CSc. položil dôraz na anglicko-slovenskú časť. Heslá usporiadal v abecednom poradí, zložené výrazy podľa začiatočných písmen prvého slova. Pri slovných spojeniach použil hniezdovanie a opakované slovo skrátil na prvé písmeno s bodkou. Viacslovné heslá so spojovníkom sú vypísané v neskrátenej forme a uvádzajú sa v samostatnom poradí na konci skupiny.


ANGLICKO SLOVENSKÝ SLOVNÍK SLOVENSKO ANGLICKÝ SLOVNÍK Najlepí multimediálny slovník na Slovensku od firmy TEOS. Anglickoslovenský technický slovník EnglishSlovak technical dictionary Dalí autoi Beaka tefan Jazyk Sloventina Anglitina Vydáno . Vyd.údaje Bratislava Alfa 1993 Fyz.popis 727 s ISBN 57 Predmet.heslá Slovníky technické anglicko slovenské technika Slovníky anglicko slovenské MDT 62 Krajina eskoslovensko Jazyk dok. Veký anglickoslovenský a slovenskoanglický slovník s hovorenou aj písanou výslovnosou a odbornými slovníkmi. Obsahuje 25 tisíc slovenských a 23 tisíc anglických hesiel z oblasti strojárstva hutníctva výpotovej techniky ponohospodárstva chémie stavebníctva a mnohých iných technických odborov. John Jay e-mailový adresář.


Aj Slovník

Jedinená monos slovníka online prijamo na stránke www.prekladaconline.sk.Vyuite jedinenú monos a prelote si svoju stánku a vyuite iroké spektrum sluieb. Nejoblíbenější společnosti v Indii. Pripojené sú prepoty dkových ploných a objemových mier hmotnostných a teplotných jednotiek pouívaných na Slovensku a v angloamerickej oblasti ako aj najpouívanejie angloamerické technické a obchodné skratky. Nejlepší nonfiction knihy 2018 Kirkus. Dostal knihy vs show. Vyznauje sa irokou slovnou zásobou a dlhodobím vývojom.   Download Anglickoslovenský slovník XXL and enjoy it on your iPhone iPad and iPod touch. Slovenskoanglický anglickoslovenský technický slovník slovníky odborná literatura na Vsechny Knihy.cz Vsechny . Stránka obsahuje jedine usmernenie na stránky slovníkov. Slovenskoanglický slovník Slovnik.sk Pre zlepovanie váho záitku na naich stránkach pouívame cookies. Z Kolektív Cena 300 SvenskTysk Ordbok undefined Cena 300 Slovensko Maarský slovník Kolektív Cena. Anglickoslovenský preklada Slovenskoanglický preklada. viaceré jazyky Druh dok. Kupte knihu Slovenskoanglický anglickoslovenský technický slovník tefan Kliimunka s 25 zavou za 16.50 v . Slovenskoanglický anglickoslovenský technický slovník.

OCR Anglická literatura minulých papírů GCSE.


Nejlepší knihy ke stažení PDF Anglicko-slovenský slovensko-anglický technický slovník PDF. E-knihy internetové PDF Ladislav Véhner.