Andindon Resracesscom

Filozofický rozmer „ľudstva“ v myslení Augusta ComtaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Tomáš PružinecAutor poskytuje nový pohľad na pozitivizmus Augusta Comta. Sústredil sa na problém Comtovho náboženského pozitivizmu, úročenie jeho základných stanovísk a dôsledkov. Pracuje s pôvodnými dielami a vhodne vybranou pomocnou literatúrou, ktorou svoju prácu dopĺňa a syntetizuje do nového interpretačného celku. Vhodne využil doxografický prístup. Riešenie zvolenej témy vykazuje vnútornú logickú súdržnosť, spojitosť a metodologickú presnosť. Vedecká rozhľadenosť sa skĺbila s rámcovou konzistentnosťou vlastného výskumu. Autor vhodne naznačil historický a myšlienkový kontext, v ktorom Comte rozpracoval náboženský aspekt svojej filozofie. Autor v knihe preukazuje solídne znalosti z francúzskej histórie. Umožňujú mu jasne poukázať na dobové vplyvy, ďalej na vplyvy významných osobností ako de Maistre, Bonald, Saint-Simon a zároveň zvýrazniť špecifickosť a originalitu Comtovej filozofie. Kniha Tomáša Pružinca je prínosom pre slovenskú vedeckú literatúru v oblasti dejín filozofie a dejín sociológie. Interdisciplinárny prístup prispieva k originálnemu riešeniu danej témy. Kniha je určená študentom spoločenských vied a širokej čitateľskej vrejnosti, odborníkom z oblasti filozofie a sociológie.


Vechny nabídky pro Tomá Pruinec Filozofický rozmer udstva v myslení Augusta Comta Tento produkt nebyl v tuto chvíli nalezen v ádném z eshop. PRUINECT Filozofický rozmer udstva v myslení Augusta Comta. Ekvivalentní kurzy mezi vysokými školami Společenství. Nalezeno 0 produkt.


Saint Simon Sociologie

Filozofický rozmer udstva v myslen. Filozofický rozmer udstva v myslení Augusta Comta . Štěstí projekt jeden větný časopis. iroký výber kníh za skvelé ceny s rýchlym dodaním . Neváhajte a inpirujte sa mnostvom kníh v najobúbenejom internetovom kníhkupectve na Slovensku. Filozofický rozmer udstva v myslení Augusta Comta Tomá Pruinec PhDr. Sústredil sa na problém Comtovho náboenského pozitivizmu úroenie jeho základných stanovísk a dôsledkov. Podstatu loveka vidí v myslení v jeho rozume. storoia na Slovensku 1. Strana 2 PRUINECT Filozofický rozmer udstva v myslení Augusta Comta. Filozofický rozmer udstva v myslení Augusta Comta 172 K Do koíku. Popis produktu Tomá Pruinec Filozofický rozmer udstva v myslení Augusta Comta Autor poskytuje nový pohad na pozitivizmus Augusta Comta. WSU tabule přihlášení. ISBN 44629 AAB006 Galéria slávy 111 osobností Slovenska Jozef Leikert. Online magisterská politická věda. Kniha Filozofický rozmer udstva v myslení Augusta Com. Cloud computing tutorial v hindštině.

Znaky neuromanci.


databáze knih Filozofický rozmer „ľudstva“ v myslení Augusta Comta PDF. Regionální e-knihy Tomáš Pružinec.