Andindon Resracesscom

Katastrální vyhláška -- Praktický komentářPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Daniela Šustrová, Jaroslav Holý, Martin RaškaŘadu praktických komentářů rozšiřuje první a jediný komentář katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. Katastrální vyhláška je prováděcím předpisem ke katastrálnímu zákonu č. 256/2013 Sb., jenž je základní právní normou upravující katastr nemovitostí. Pro praktické činnosti je však mnohem častěji využívána právě katastrální vyhláška, takže forma praktického komentáře bude jistě vítaným pomocníkem v každodenní praxi. Uživatelům této publikace jsou nabídnuty možné způsoby implementace této podzákonné normy do?každodenní praxe, způsoby užití jednotlivých nástrojů včetně praktických příkladů a v?případě potřeby i odkazy na relevantní judikaturu nebo stanoviska Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Pro snadnou orientaci je komentář strukturován identicky s?katastrální vyhláškou, dle jejích jednotlivých ustanovení. Praktický komentář bude pro čtenáře velmi cenným rozšířením praktického komentáře ke katastrálnímu zákonu a přínosnou pomůckou při hledání odpovědí na?různé otázky z?oblasti katastru nemovitostí. Právní stav komentáře je k 1. 4. 2020. Autorský kolektiv tvoří: JUDr. Daniela Šustrová, LL.M., ředitelka kanceláře ředitele Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu; Ing. Bc. Jaroslav Holý, vedoucí oddělení metodiky a kontroly Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu; Ing. Martin Raška, Ph.D., ředitel Katastrálního pracoviště Sokolov Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj. (praktický komentář)


University of Michigan Esports stipendia. Katastrální vyhláka Praktický komentá Sb. Kooper Unie vysokoškolský zápis. První a jediný komentá katastrální vyhláky. o katastru nemovitostí katastrální zákon který nabyl úinnosti 1.


357 2013

Rozdíl osnovy a osnov. Flagler College Majors. adu praktických komentá roziuje první a jediný komentá katastrální vyhláky. 2020 broovaná v 12 obchodech na Zboí.cz. od 962 K 16 eshop Spoleenství vlastník jednotek. Slavné současné španělské spisovatelé. Seznam knih Matilda.

Eragon druhé série.


Knihy a učebnice ke stažení Katastrální vyhláška -- Praktický komentář PDF. Kde si môžete stiahnuť e-knihy do čítačky a mobilu zadarmo Daniela Šustrová, Jaroslav Holý, Martin Raška.