Andindon Resracesscom

Slovník FIN italsko-český - česko-italský studijníPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Tento nový studijní slovník umožňuje uživateli běžný psaný i mluvený projev v itelštině. Obsahuje i základní odbornou terminologii z ekonomie, lékařství, práva, přírodních věd a techniky. Je užitečnou pomůckou nejen žákům a studentům všech typů škol, ale i široké veřejnosti, pracovníkům v úřadech a v hospodářské a technické sféře. Slovník obsahuje i neologismy a jejich obraty, nejfrekventovanější slovní spojení, slovesné vazby a frazeologii. Výběr materiálu je zaměřen více na hovorový jazyk v podobě, v jaké ho můžeme poznat z přímého kontaktu s rodilým mluvčím. Začlenění italských i českých kontextových charakteristik je užitečné nejen pro cizince, ale zejména pro českého uživatele. Předkládaný slovník používá aktivní lexikografickou metodologii zpracování, tzn., že ekvivalenty jsou definovány pomocí zkrácených definic, kontextových charakteristik a příkladů. Jazykové souvislosti jsou navázány i prostřednictvím nabídky tematicky příbuzných slov a slovních spojení u klíčových hesel. Desítky ilustrací, ještě více usnadňují pochopení významu slov, „zviditelňují’’ rozdíly a také osvětlují různé významy. Ilustrace tady vytváří výrazný obraz významu slova ve vědomí, pomáhá vytvořit asociativní řady a urychluje zapamatování. Tato asociativně obrazová metoda u slovníků FIN využívá schopnost mozku propojovat informace (i abstraktní) s obrazy a umožňuje uživateli, že si všechny pojmy spontánně vybaví. Vysoká hodnota tohoto slovníku spočívá i v jeho lexikografické podoboě a uplatnění propracovaného systému indikátorů a znaků a dvoubarevným tiskem. Slovníková hesla jsou tištěna černou barvou, ale klíčová a frekventovaná heslová slova jsou barevně odlišena. Slovník se vyznačuje maximální snahou o to, aby uživateli poskytoval komfort a neunavoval oči. Speciální slovníkové písmo a jeho optimální velikost umožňují pohodlné čtení i bez potřeby brýlí. Vysoce kvalitní papír s nízkou gramáží umožňuje zařadit větší počet stran při srovnatelné tloušťce hřbetu a rozsah zůstává zachován i v menším formátu. Slovník poslouží stejně i uživatelům, jejichž mateřským jazykem není čeština. I česká heslová slova jsou vybavena gramatickým aparátem, který odkazuje na vzory skloňování a časování v příloze.


Publikováno 23 ervence 2019 6 ledna 2020 od Bára Tury. BSEB 10. výsledek 2018 Bihar. Doporuená . Hledáte knihu FIN Italsko eský a esko italský slovník Studijní? Rychlá a výhodná doprava od 29 K Skvlý výbr knih deskových her a dárk. Pehled slovník italtiny slovníky italtiny na internetu zdarma výkladový i pekladový anglický slovník eskoitalský slovník i vícejazyné slovníky. Poet stran 1 408.


Italsko Český Slovník

Cu Boulder Earth Fund. Multimédia a slovníky. Hledáte knihu FIN Italsko eský a esko italský slovník Studijní? Rychlá a výhodná doprava od 29 . Jaká univerzita je dobrá pro programování?. Poet stran 896 stran Hotovo Rok vydání 2008 Hotovo Typ Kniha Hotovo Vazba. Td myslorswim zdarma. Ilustrovaný slovník. Italskoeský eskoitalský studijní slovník. Italskoeský slovník zdarma. Pdf sloučit zdarma. studijní výzkumný noun vysokokolský uitel univerzitní . Na vtin prodejen máme zízena výdejní okénka.

Trendy leteckého průmyslu leteckého odvětví 2021.


Univerzitní knihovna Slovník FIN italsko-český - česko-italský studijní PDF. Knihy a studie ke stažení .

Slovník Italsko Český